Webwolf.be

Copyright

Auteursrechten


×

Het beroemde copyright, het duurde even voor de wetgever begreep dat internet daar ook onder viel. De technische maakbaarheid echter, ging altijd nog verder dan de juridische haalbaarheid. Inmiddels is dat beter in evenwicht. Tegenwoordig zijn we in staat overtredingen sneller op te sporen met dank aan de snuffelaars van Google. En moedwillige overtredingen van de auteurswet zijn zelfs ernstig strafbaar gesteld. D.w.z. dat het als misdrijf wordt beschouwd, het is immers diefstal, broodroof.

Voor de verkoop maken wij gebruik van verschillende gebruikslicenties van Creative Commons voor de verkoop van grafische (digitale) materialen. Deze geven u het recht de materialen te gebruiken maar laten het auteursrecht in tact. Op alle teksten en afbeeldingen op onze websites rust copyright inzake internationale verdragen en auteursrechten. Daarbij beroepen wij ons op nederlands recht.

De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op onze websites en de bijbehorende subsites (martinsdigitalimaging) en de vormgeving daarvan, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende; webwolf.be

Naast deze foto's staan er ook rechtenvrije foto's op onze websites. Voor zover bij ons bekend zijn dit foto's uit het publieke domein (GPL/GNU) en bevatten dus geen auteursrechtelijke bescherming en zijn vrij te gebruiken (ook commercieel).

BELANGRIJK! Houd er rekening mee dat de social media waaronder facebook voorwaarden hebben die strijdig zijn met internationale licenties waaronder ook onze CC voorwaarden! Zij claimen het gebruiksrecht voor elke foto die u op deze websites upload. D.w.z. dat men elke foto van uw account mag gebruiken, kopiëren of commercieel exploiteren. Overigens zonder dat u daarvoor een vergoeding krijgt of toestemming voor heeft gegeven.

 

Terug naar boven | Terug naar index

Original Design w3.css * | Fotografie webwolf | © 2010-2018